الاحوازجغرافياي ايران جعليملل تحت ستم

سرگردانی بیماران دیابتی برای تهیه انسولین

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است کە بیماران دیابتی با بحران دسترسی بە انسولین دست‌وپنجە نرم می‌کنند.

در حالی کە رئیس بانک مرکزی ایران اشغالگر ادعا کردە بود از ابتدای سال ٥٠٠ میلیون دلار ارز ترجیحی برای ورادت دارو هزینە شدە است، اکنون گفتە می‌شود تنها ١١ میلیون دلار بە این حوزە اختصاص یافتە که تماما مربوط به مواد اولیه و تجهیزات بوده است.

طبق گزارشات منتشره، بیماران مبتلا بە دیابت در شهرستان‌ها نمی‌توانند داروی انسولین مورد نیاز خود را در سطح داروخانەها به راحتی تهیه و خریداری کنند و مجبور به حضور در داروخانه‌های مرکز استان محل سکونت خود هستند.
دسترسی بە انسولین در تهران نیز دیگر مانند قبل نیست و در حال حاضر بیمارانی کە از شهرهای اطراف بە تهران می‌روند، روزها در خیابان‌های تهران برای خرید انسولین سرگردان هستند.

روز ٢٠ اردیبهشت، همتی رئیس بانک غارتگر مرکزی مدعی شدە بود از ابتدای سال تاکنون ٥٠٠ میلیون دلار ارز یارانەای بە واردات دارو اختصاص یافتە است. این ادعا اخیرا از سوی عبدی‌زادە، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی رد شد.

عبدی‌زادە در مصاحبەای اعلام کرده است: از ابتدای سال تا ۲۰ اردیبهشت، در کل فقط ۱۱ میلیون دلار برای مجموع واردات مواد اولیه و کالای نهایی پرداخت شده است و ۱۲۵ میلیون دلار نیز برای واکسن کرونا تخصیص داده‌ شده است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تاکید کردە است کە در بخش دارو در مدت هشت ماه گذشتە هیچگونە ارز دولتی به تولیدکنندگان دارو پرداخت نشده است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا