جغرافياي ايران جعليجهان

ایران اشغالگر حق دموکراتیک “تحریم انتخابات” را جرم تلقی می‌کند.

فرماندە کل پلیس ایران جعلی ضمن استفادە از اصطلاح “هنجارشکنی” در توصیف تبلیغ عدم مشارکت در انتخابات فرمایشی ایران اشغالگر ، مردم را تهدید کرد.

امروز جمعە ٧ خرداد، پاسدار جنایتکار حسین اشتری، فرماندە پلیس ایران اشغالگر، حق دموکراتیک تبلیغ عدم مشارکت در انتخابات فرمایشی نظام را جرم توصیف کرد.
فرمانده پلیس سرکوبگر ایران اشغالگر که بە صورت مستقیم توسط علی خامنه‌ای طاغوت حاکم بر این رژیم نامشروع منصوب شده است، از فروردین امسال به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ در فهرست تحریم‌ اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

همچنین ایالات متحده از اردیبهشت سال ۹۹، حسین اشتری را به خاطر “کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸” در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

عدم مشارکت در انتخابات، نه تنها جزو حقوق عموم مردم است، بلکه یک رای دموکراتیک محسوب می‌شود و تقابل با این حق و تهدید مبلیغین آن، سرکوب و تضییع آرای عمومی است.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا