Home / گزارش ها / الاحواز / ابتلا بە کرونا در بندرجمبرون رکورد شکست

ابتلا بە کرونا در بندرجمبرون رکورد شکست

دانشگاه علوم پزشکی بندرجمبرون از بنادر اقلیم بزرگ احواز اشغالی با اعلام آمار ابتلای ٩٨٢ مورد ابتلا بە کرونا در ٢٤ ساعت گذشتە، از ثبت کورد تازەای در این اقلیم اشغالی خبر داد.

پنجشنبە ١٣ خرداد فاطمە نوروزی گفت: در شبانەروز گذشتە با شناسایی ٩٨٢ مورد مثبت کرونا، رکورد جدیدی در شناسایی بیماران کروبا بە ثبت رسیدە است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی بندرجمبرون افزود: در حال حاضر ٦ شهر بندرجمبرون، میناب، رودان، جاسک، جزیره جسم و بندر خمیر در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی در ادامە اعلام کرد کە با توجە بە شرایط ناپایدار بندرجمبرون، احتمال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در روزهای پیش‌رو وجود دارد.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This