Home / گزارش ها / الاحواز / خشک شدن رودخانه ها به دلیل انتقال آب رودخانه ها به مرکز جغرافیای موسوم به ایران و مصرف آب آلوده در روستاهای احواز/گزارش تصویری

خشک شدن رودخانه ها به دلیل انتقال آب رودخانه ها به مرکز جغرافیای موسوم به ایران و مصرف آب آلوده در روستاهای احواز/گزارش تصویری

رضا هلالات

در این روزهای گرم و نفس گیر تابستان در احواز اشغالى وشهرهاى حومه و بی آبی ناشی از اجرای ‏طرح های انتقال آب به مرکز جغرافیای موسوم به ایران و سد سازی‌های بیش حد در احواز اشغالی ، ‏بسیاری از دختران روستایی مناطق پایین دست دز، کارون و کرخه مجبورند تا بخشی از آب ‏مصرفی خانواده را از آب شور چاه و آب آلوده یک کانال اطراف روستا برداشت کنند. این در حالی است که بسیاری از این روستاها از جمله روستای خاور سید خلف در شمال غربی احواز، در فاصله چند صد متری ‏رودخانه دز قرار دارد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز.

About Admin

Leave a Reply