تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / بازداشت يك شهروند عرب در شهر البسيتين در احواز اشغالی

بازداشت يك شهروند عرب در شهر البسيتين در احواز اشغالی

ليلو سوارى،24 ساله، از اهالى شهر بستان غرب احواز پایتخت توسط نيروهاى ترور و امنيتى ایران اشغالگر در هفته گذشته بازداشت شده است.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر؛ اين شهروند عرب در منزل پدريش بعد از بازرسى منزل ومصادره وسائل شخصى اش از جمله موبايل بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل شده است.

تا كنون علت بازداشت اين جوان عرب احوازی نامعلوم مانده است. در روزهاى گذشته خيابانهاى اين شهر مرزى شاهد نوشتن شعارهاى متعددى مبنى بر عدم شركت ملت عرب الاحواز اشغالی در انتصابات بوده است، امرى كه باعث ایجاد جو پليسى در اين شهر شد.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply