الاحوازويديوها

احواز اشغالی، خشك شدن رودخانه كرخه در شهر بسيتين

9 تيرماه 1400؛ كشاورزان و دامداران از بى آبى و جريان فاضلاب و آب هاى آلوده در رودخانه صحبت مى كنند.

‏نتيجه بناى سدهاى متعدد و تغيير مسير (عمدا و دشمنانه) آب به مناطق مركزى ايران توسط ایران اشغالگر غارتگر.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا