Home / گزارش ها / الاحواز / الاحواز با نعمتهایش و با رودخانه های فراوانش از تشنگی می میرد.

الاحواز با نعمتهایش و با رودخانه های فراوانش از تشنگی می میرد.

رژیم مافیایی اشغالگر ایران از یک قرن گذشته تاکنون با بکار گیری سیاستهای مختلف سعی در نابودی و مهاجرت اجباری ملت عرب الاحواز کرده است. یکی از برنامه‌های عمده آن برای تخلیه و فارسیزاسیون احواز اشغالی را در بیابانزایی و سرقت آبها و انحراف رودخانه ها(با عنوان انتقال آب!!!) و خشکاندن تالاب‌های احواز منجمله هورالعظيم هویزه که یکی از بزرگترین تالابهای بین المللی با وسعت ۳۰۰ هکتار و به عنوان پناهگاه حیات وحش بشمار می‌آمد، یافته است.
از دیگر برنامه‌های جنایتکارانه این رژیم اشغالگر در الأحواز اشغالی، قلع و قمع نخلها، غصب زمین‌های کشاورزی (بنام اراضی ملی) و نابودی درختان و باغات گوناگون و سپس احداث شرکت‌ها و پروژه‌های مختلف، (مانند پروژه نیشکر که هدف از آن از بین بردن حیات در الاحواز و تامین منافع خودشان است) می‌باشد.

مهاجرت اجباری مردم الاحواز اشغالی اتفاقی است که هم اکنون بطور فاجعه باری در جریان است.
زیرا بیشتر رودخانه ها و تالابها در الاحواز در معرض خشکسالی بزرگی قرار گرفته‌اند. این فاجعه منجر به شیوع بیماریهای زیست محیطی و همه گیر شده است. علاوه بر آن آلودگی آب آشامیدنی بوسیله ورود پسماندهای بیمارستانی و صنعتی باعث تلف شدن تعداد زیادی از پرندگان و ماهیان و دام های عشایر شده است.
همچنین این فاجعه بزرگ باعث بیکاری و فقر روزافزون عده زیادی از روستائیانی شده است که راه امرار معاش آنها بستگی مستقیم به رودها و تالاب‌ها دارد.
مسئله اشغال نظامی اقلیم مستقل الاحواز و نابودی حیات آن، باید در مجامع بین المللی بعنوان یک موضوع بشردوستانه و عادلانه، با توجه به قوانین و منشورهای حقوق بشر بین الملل و نیز حق قانونی و مشروع ملت عرب الاحواز برای استقلال همه جانبه سرزمینشان که توسط دولت اشغالگر ایران در تیررس تخریب و نسل کشی قرار گرفته است، مدنظر قرار گیرد.

باز گرداندن مجدد تمامیت ارضی الاحواز و پذیرش مشروعیت دولت آن بعنوان دولتی مستقل، همانند یکصد سال گذشته از سوی مراجع بین المللی، حائز اهمیت بسیاری است.

حرف آخر اینکه، ایران اشغالگر فاشیستی نباید فراموش کند که حس وطن دوستی در دل ملت بزرگ عرب الاحواز، با کوچاندن آنها و به بیکاری و فقر کشاندن آنها، هرگز نمی‌میرد.
,,,,,,,,,,,
بقلم رضا هلالات عضو جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply