تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تداوم بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

تداوم بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

علی کعبی فرزند حیدر از احواز پایتخت که در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر پان فارس شرکت کرده بود توسط نیروهای اطلاعاتی نظام اشغالگر پان فارس بازداشت شد.


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
28/07/2021


http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This