الاحواز

به شهادت رسیدن خالد شریفی در انتفاضة تموز احوازي

خالد شریفی قیامی شجاع ۲۵ ساله اهل شهر شیبان احواز اشغالی بعد از شرکت در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران توسط حفاظت اطلاعات سپاه تروریستی نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران بازداشت وتحت شدیدترین شکنجه جسمی به شهادت رسید


یاد وخاطره شهدای راه آزادی الاحواز اشغالی جادوانه باد


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
28/07/2021


http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا