تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ادامه بازداشت ها در جغرافیای احواز اشغالی

ادامه بازداشت ها در جغرافیای احواز اشغالی

هانی آلبوناصر از اهالى شهر الفلاحيه احواز اشغالی در ۱ مردادماه ۱۴۰۰ در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست فارس مشارکت داشت توسط نيروهاى اطلاعاتی نظام اشغالگر ونژادپرست فارس بازداشت شد.


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
02/08/2021


http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This