تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / احواز اشغالی: ایجاد راهبندان توسط کارگران سبع اتلال

احواز اشغالی: ایجاد راهبندان توسط کارگران سبع اتلال

امروز دوشنبه ١١ مردادماه، کارگران شرکت نیشکر قوماط در شهر سبع اتلال در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات حقوقی و مزدی و همچنین اخراج به ناحق تعدادی از همکاران خود با حضور بر روی مسیر یک پل در شهر سوس، راهبندان ایجاد کردند.

چندی پیش نیروهای بخش دفع آفات این شرکت با دستور مدیریت فاسد و نژادپرست ایرانی آن بدون هیچگونه توجیهی از کار اخراج شدند.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This