تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ادامه بازداشت ها در سراسر جغرافیای احواز اشغالی

ادامه بازداشت ها در سراسر جغرافیای احواز اشغالی

علی اسدی فرزند کوتی،از شهر تستر احواز اشغالی راننده تاکسی بعد از مشارکت در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر وفاشیسم فارس توسط نیروهای اطلاعات حوالی ساعت ۸ صبح در منزلش بازداشت شد.

 

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
02/08/2021


http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This