نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

احواز اشغالی: وضعیت دردناك بى آبى ملت عرب کوت عبدالله در احواز پایتخت

در کوت عبدالله در احواز پایتخت مردم باید آب آشامیدنی خود را از فروشنده ای در خیابان که به صورت روزانه در رفت و آمد است تهیه کنند. اگر «آب فروش» یک روز نیاید، آب آشامیدنی ندارند.

ایرانیها آمدند و کشتند و غارت کردند و دزدیدند و ویران کردند و هنوز هم…


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل