نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

ديالوگ/ بررسی طالبانیسم و موضع ملل در جغرافياي ایران سياسي

ديالوگ/ بررسی طالبانیسم و موضع ملل در جغرافياي ایران سياسي با سه رهبة از احزاب ملل غير فارس جناب آقاى احمد اوبالى مدير گوناز تى وى ،عبدالله بلوچ دبير كل زرمبش و صلاح ابو شريف دبير كل جبهه دمكراتيك مردمى احواز.

https://www.youtube.com/watch?v=3GvBm0OBmi8

خروج از نسخه موبایل