تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / تروریست محسن رضایی معاون اقتصادی جلاد ابراهیم رئیسی شد

تروریست محسن رضایی معاون اقتصادی جلاد ابراهیم رئیسی شد

جلاد ابراهیم رئیسی، رئیس نظام اشغالگر ایران با صدور حکمی تروریست محسن رضایی میرقائد را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد. رضایی به این ترتیب، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت جلاد ابراهیم رئیسی است.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
25/08/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This