الاحواز

احواز اشغالی‌‌: بستری بیماران در راهروی بیمارستان‌های احواز

بە گفتە رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور احواز پایتخت، بە دلیل کمبود تخت، مراجعان در راهرو بیمارستان گلستان بستری شدەاند.

فرهاد ابول‌نژاد در مصاحبه‌ای گفت: بارها اعلام کرده‌ایم با کمبود تخت عادی و ICU مواجه هستیم، اما هیچ بیماری بدون ارائه خدمات نمانده است؛ حتی تخت‌های اضافی به بخشی تحمیل شده یا بیمار در راهرو نگهداری شده است تا بیماران خدمات درمانی را دریافت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور احواز پایتخت با تایید انتشار خبری مبنی بر بستری بیماران در راهروی بیمارستان گلستان احواز پایتخت گفت: در تامین تخت بیمارستانی دچار مشکل هستیم و به شدت کمبود تخت داریم.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا