تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی اهالی روستای “غیاضی” بخش خنافره شهر فلاحیه احواز اشغالی مقابل ساختمان حاکم ونماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران (فرمانداری) این شهر

تجمع اعتراضی اهالی روستای “غیاضی” بخش خنافره شهر فلاحیه احواز اشغالی مقابل ساختمان حاکم ونماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران (فرمانداری) این شهر

تجمع اعتراضی شماری اهالی روستای “غیاضی” بخش خنافره شهر فلاحیه احواز اشغالی در‌ اعتراض به نبود مدرسه در این روستا، در مقابل ساختمان حاکم ونماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران(فرمانداری) این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
06/09/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This