نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

پیام شورای ملی نیروهای مبارز احواز به ملت کورد تحت اشغال ایران

پیام شورای ملی نیروهای مبارز احواز
به ملت کورد تحت اشغال ایران
همرزمان مبارز
باردیگر دستان پلید اشغالگران فارس تعدادی از نخبگان مبارز ملت کورد را اعدام و مرکز فرماندهی حزب دمکرات را بصورت ناجوانمردانه هدف موشکهای غدر خود قرار داده، بدین سبب عده ای از این همرزمان شهید و مجروح شدند.
شورای ملی مبارزان احواز ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی دولت اشغالگر ایران و اعلام همبستگی با مبارزات بحق ملت کورد برای رسیدن به حقوق انسانی و ملی و حق تعیین سرنوشت به خانواده های محترم این شهيدان تسلیت گفته وبرای مجروحان شفای عاجل ارزومنداست .
همرزمان مبارز کورد
ملت مبارز کورد
دهها سال است که اشغالگران فارس با شیوه های متنوع ترور و جنایت خواهان از بین بردن هویت ملی ملل تحت ستم و اشغال هستند . اینان با اعلام جهاد علیه ملت کورد و دیگر ملل تحت ستم و انجام ترورهای ناجوانمردانه ای چون به شهادت رساندن دکتر قاسملو از برجسته ترین رهبران ملت کورد و شهید احمد مولی رهبر فقید ملت عرب الاحواز وتعداد دیگری از بزرگان ملت های تحت اشغال بر این باور بودند که شعله مبارزه رهائی بخش ملل و مبارزات انان به پایان خواهد رسید . اما غافل از آن بودند که خون مبارزان راه آزادی ، ضامن ادامه مبارزه و توسعه وگسترش آن است . امروزه ، ملت های غیر فارس در جغرافیای موسوم به ایران برای ازادی سرزمینهای اشغالی از یوغ اشغالگران نه تنها تسلیم شکنجه و اعدام و توپ وتانک اشغالگران نخواهند شد ، بلکه هر روز بر اهداف مقدس خود که همانا ازادی وحق تعیین سرنوشت است پا فشاری کرده و تارسیدن به دولتهای ملی مستقل از مبارزه دست نخواهند کشید ، حتی اگر روزانه صدها شهید نثار راه ازادی وطن نمایند.

شورای ملی نیروهای مبارز احواز
۹/۹/۲۰۱۸

خروج از نسخه موبایل