الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاجغرافياي ايران جعليملل تحت ستم

جبهه ملل از اعتصاب فعالین ملی آذربایجان جنوبی حمایت می کند

جبهه ملل از اعتصاب فعالین ملی آذربایجان جنوبی حمایت می کند
زندانیان ملی آذربایجان جنوبی در بند اشغالگران فارس در اعتراض به تحمیل زبان بیگانه اشغالگران فارس به فرزندان معصوم آذربایجان جنوبی و فارس سازی ملل غیر فارس توسط اقلیت فارس زبان در روز اول ما مهر یعنی روز آغاز قتل عام فرهنگی سیستماتیک ملل غیرفارس تحت اشغال ایران شروع به اعتصاب غذا کرده اند. این فعالین محبوس همچنین از ملت تورک آذربایجان جنوبی ودیگر ملل تحت اشغال ایران خواسته اند تا با تحریم آموزش به زبان بیگانه و تحمیلی فارس به رژیم اشغالگر فارس اعتراض کنند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از این عمل تحسین آمیز زندانیان آذربایجان جنوبی حمایت كرده و از تحمیل زبان فارسی به ملل غیر فارس را بشدت محکوم نموده و خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از دیگر ملل تحت اشغال ایران دعوت میکند تا با حمایت از فعالین ملی آذربایجان مبارزات بر علیه رژیم اشغالگر فارس را گسترش داده برای رهای از اشغال هر چه بیشتر متحد شوند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران”
٢٥ سپتامبر ۲۰۲۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا