الاحوازب: ملل تحت ستمجغرافياي ايران جعليملل تحت ستم

پیام جبهه ملل بمناسبت آغاز مدارس

رژیم اشغالگر ایران از بدو اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس از ابزارهای مختلف برای آسیمیله کردن ملل غیر فارس تحت لوای ایران قلابی فارس سازی این ملل را آغاز و همچنان ادامه می دهد.
درمیان ابزارهای گوناگون از جمله مطبوعات،رادیو،تلوزیون،سینما، تئاتر،موسیقی و غیره ،مدارس مهمترین نقش در فارس سازی و قتل فرهنگی ملل غیر فارس را بازی کرده و میکند.

اشغالگران فارس با بی شرمی تمام حتی طرح بسندگی فارسی راه انداختند تا فارس سازی را سریعتر کنند.امروزه فرزندان ملل غیر فارس تحت اشغال ایران در مراکزی تحت نام مدارس با انواع شکنجه و تحقیر از هویت ملی پاکسازی شده و مورد تهاجم فرهنگ فارس قرار گرفته و نهایتا فارس ساخته می شوند.نقش مدارس نه آموزش علم که صرفا فارس سازی است و این بزرگترین تولید رژیم اشغالگر فارس است.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اول مهر آغاز مدارس را روزسمبلیک آغاز قتل عام فرهنگی سیستماتیک ملل غیر فارس تحت اشغال ایران دانسته و آنرا محکوم می کند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تنها راه نجات ملل غیر فارس از قتل عام فرهنگی توسط رژیم اشغالگرفارس را در دفع اشغال دانسته تمامی ملل غیرفارس تحت اشغال ایران را به اتحاد مبارزاتی بر علیه ایران اشغالگر دعوت می کند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” امیدوار است که با دفع اشغال و تشکیل دول مستقل ملل تحت اشغال ایران فرزندان ما بتوانند با غرور ملی بزبان خود در مدارس تحصیل کنند.

جبهه ملل برای حق تعیبن سرنوشت “ایران” سپتامبر ۲۰۲۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا