تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تظاهرات اعتراضی چند روزی کارگران گروه ملی فولاد احواز

تظاهرات اعتراضی چند روزی کارگران گروه ملی فولاد احواز

تظاهرات اعتراضی چند روزی کارگران گروه ملی فولاد احواز

10 مهرماه, کارگران زحمت کش گروه ملی در اعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق عقب افتاده خود در اطراف شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
اما هیچ کسی از مسئولین برای پاسخگویی به معترضان نیامد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Ali

Leave a Reply

Share This