نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

جامعه جهانی به فکر طرح جایگزین برای مقابل با رژیم ایران است

گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در آمریکا گفت، در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای رژیم ایران، ( نظام اشغالگر ایران) آمریکا و قدرت‌های جهانی برای توقف برنامه هسته‌ای رژیم ایران، ( نظام اشغالگر ایران)به صورت فزاینده‌ای در حال درنظرگرفتن <<طرح جایگزین>> هستند.

سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل متحد، روز گذشته دوشنبه، 27 سپتامبر در مصاحبه‌ای با <<رادیو گلگلتز>> اسرائیلی بدون اینکه درباره ماهیت <<طرح جایگزین>> توضیح دهد، عنوان کرد: <<آمریکایی‌ها و جامعه جهانی در مورد طرح جایگزین با ما شروع به صحبت کرده‌اند.>>

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
28/09/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل