نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

هشدار رئیس جمهور آذربایجان به نظام فاشیستی واشغالگر ایران

«اگر بار دیگر شاهد تهدیدی در قبال حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملت خود باشیم، از حق مشروع دفاع از خود بدون تردید استفاده خواهیم کرد.»

نظام فاشیستی واشغالگر ایران با تحرکات نظامی خود در مرز آذربایجان، به تنش‌ در منطقه دامن می‌زند

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
27/09/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل