الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاحقوق بشردیدگاه‌هاملل تحت ستمکمیسیون زنانگزارش ها

هجوم حکومت اشغالگر ایرانی به شهروندان عادی عرب احوازی!

هجوم حکومت اشغالگر ایرانی به شهروندان عادی عرب احوازی!

بنا به اخبار رسيده از فعالان حقوق بشر؛صدها شهروند عرب احوازی بعد از توطئه حکومت اشغالگر ایرانی به رژه نيروهاى مسلح در احواز اشغالی توسط نهادهاى امنيتى در مناطق و شهرهاى مختلف بازداشت شدند.

بنا به اين گزارش؛يكى از بازداشت شدگان به دليل شدت شكنجه به يكى از بيمارستان هاى احواز اشغالی منتقل شده است و وضعيت او خيلى وخيم است، از هويت و سرنوشت اين شخص تا كنون اطلاعى در دست نيست متاسفانه.

بعضى از خانواده ها بازداشتگان مى گويند؛هيچ ارگانى حاضر به جوابگوی نیست.
بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب و بی جوابی از مسئولین و همینطور بعضى از اعضاى خانواده ها بدون دليل و فقط برای مراجعه، براى روشن شدن وضعيت فرزندانشان بازداشت شدند.

اسامى شمارى از بازداشت شدگان منطقه ملاشيه جنوب احواز:

١-عباس بدوي
٢-محسن بدوي
٣-حسن بن علي
٤-جادر عفراوي
٥-ميلاد عفراوي
٦-علي الباجي
٧-مختار مسعودى
٨-محمد مسعودى
٩-عبدالله سيلاوى
١٠-خالد سيلاوى
١١-رياض زهيرى
١٢-ماهر مسعودى
١٣-جواد هاشمى
١٤- يوسف خسرجى
١٥- على رضا دريس
١٦-عادل زهيرى

منابع محلى از ملاشيه مى گويند؛ شب شنبه 14 مهرماه سال جارى حداقل 30 نفر از شهروندان منطقه ملاشيه در جنوب احواز اشغالی توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند و به مكان نامعلومى و نامشخصی منتقل شدند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا