الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاملل تحت ستم

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” مداخلات رژیم اشغالگر فارس در جمهوری آزربایجان را محکوم میکند.

پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ سال گذشته و باز پس گیری سرزمینهایش بعد از سی سال اشغال احساسات ملی در آذربایجان جنوبی را دوچندان کرده و شکست ارمنستان که مورد حمایت همه جانبه رژیم ایران در اشغال سرزمینهای جمهوری آذربایجان بود همچنین شکست سنگینی بر رژیم تروریست و اشغالگر ایران بود چرا که با پیروزی جمهوری آذربایجان دست رژیم اشغالگر فارس از قفقاز کوتاه شده و میرود که با استقلال آذربایجان جنوبی برای همیشه قطع شود.

رژیم اشغالگر ایران بعد از این شکست تحت فشار مخالفان و طرفداران پان ایرانیست خود بود و با مانور و جمع کردن ادوات جنگی در مرز بین جمهوری آذربایجان و آذربایجان جنوبی و همچنین رجزخوانی عوامل رژیم سعی در نمایش قدرت داشته تا شاید اعاده حثیت کند که با پاسخ دندان شکن ریس جمهور آذربایجان مواجه و از ترس طرفداران ریس جمهور آذربایجان در آذربایجان جنوبی بدست وپا افتاده وبا تکذیب نمایش تهدید ادعا کرد که این یک حرکت دوستانه بود و نه تهدید.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ضمن تبریک سالگرد پیروزی جمهوری آذربایجان خصوصا به ملت تورک آذربایجان جنوبی تعرضات و تهدیدات رژیم اشغالگر و تروریست ایران به جمهوری آذربایجان را بشدت محکوم کرده و اعلام میکند که دوشادوش با ملت تورک آذربایجان جنوبی بر علیه توسعه طلبی های رژیم اشغالگر فارس مبارزه خواهد کرد.

هرچه گسترده تر باد اتحاد ملل تحت اشغال بر علیه رژیم اشغالگر ایران

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱

http://t.me/adpf25

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا