الاحوازويديوها

كشور احواز العربی اشغالی

سال ١٩٢١. اينجا محمره پایتخت دولت احواز العربى اشغالی است. ويديويى بسیار پرتأمل از محمره و بندر ناصريه (ناصرى) دولت احواز در سال ١٩٢١.

به جامه ها و كشتى ها و فضاى ويديو بنگريد. هنوز اين دو شهر كاملا رنگ و بوى عربى دارند و ملت عرب احواز در فضاى هويت عربی خویش نفس مىكشيد. در مملكتى كاملا مسلط بر امور سياسى، فرهنگى و اقتصادى خويش و در همبستگى با ممالک محروسه قاجار.
استعمار نفرت انگیز پارسی هنوز پاى پليدش را – همچون دوره پهلوى و ج ضداسلامی – در جاى جاى اين خطه پاک تثبيت نكرده بود.

منبع اين ويديو، آرشيو وزارت خارجه بريتانيا در لندن است كه به همت “حامد الكنانى” پژوهنده احوازی منتشر شده است. همچنین مقطعى از آواز عبدالامير ادريس، خواننده پرآوازه عبادانى را بر ويديو ادیت شده كه گوياى حسرت بر گذشته شكوهمند احوازیان پاک سیرت است كه اكنون زير پاى سپاهيان و روحانيون مركزگرای اشغالگر پلشت ایرانی له شده است.

با کمی تصحیح

نويسنده: يوسف عزيزي

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا