تازه ترین خبرها
Home / عکس و تعليق / عکس جالب و حقیقت از واقعی اشغالگران در اینترنت توست وزارت خارجی آمریکا منتشر شد.

عکس جالب و حقیقت از واقعی اشغالگران در اینترنت توست وزارت خارجی آمریکا منتشر شد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
علی بوعذار

About Ali

Leave a Reply

Share This