تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / سارق آب احواز اشغالی سپاه پاسداران رژیم اشغالگر ایران است

سارق آب احواز اشغالی سپاه پاسداران رژیم اشغالگر ایران است

طرح آبرسانی “الغدیر” مشکل و بحران آب احواز اشغالی همچنان ادامه دارد، پس از انتقال آب رودخانه ها وتالاب‌ها و آبهای کشاورزی، اکنون این آب آشامیدنی ملت عرب احواز اشغالی است که در حال قطع شدن است وحتی آب آشامیدنی هم تأمین نیست.
د‌ر جدیدترین مورد که آب شرب شهر فلاحیه احواز اشغالی با فاضلاب قاطی شد،کرمی نژاد مدیر عامل آبفای رژیم اشغالگر ایران در احواز اشغالی، آن نهاد مجهول الهویه را معرفی کرد: طرح آب الغدیر!
در اعتراف مدیرعامل آبفای رژیم اشغالگرایران در احواز اشغالی: امروز در اخبار آمده که آب شهر فلاحیه احواز اشغالی با فاضلاب قاطی شده ۸۰ درصد آب شرب شهر فلاحیه از خطوط “الغدیر” است
طرح آب “الغدیر” چیست؟

الغدیر یکی از کلان پروژه‌های سرقت آب احواز اشغالی به دست قرارگاه خاتم‌ الانبیای سپاه پاسداران رژیم اشغالگر ایران است. یکی از چند مجموعه‌یی که آب آشامیدنی ملت عرب احواز اشغالی را برای صنایع رژیم اشغالگر ایران ومصرف شهری وکشاورزی دراستانهای فارس نشین استفاده می‌کند. و به این ترتیب روشن می‌شود که سارق آب احواز اشغالی سپاه پاسداران رژیم اشغالگر ایران است که فقط به ضرب قیامهای مردمی، <<شیرفلکه>> آب احواز اشغالی را باز می‌کند.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
17/10/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply