تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کشور احواز اشغالی: هويت بعضى از بازداشت شدگان معترض شهر خفاجيه

کشور احواز اشغالی: هويت بعضى از بازداشت شدگان معترض شهر خفاجيه

منابع حقوق بشر احواز اشغالی گزارش دادند كه روز جمعه 23 مهرماه 1400 بعد از فراخوان جهت برگزارى تجمع اعتراضى در ميدان شهر خفاجیه، نيروهاى تروریست امنيتى ایران اشغالگر تعدادی از شهروندان عرب معترض را بازداشت كردند.

دلیل بازداشت این شهروندان، خواسته‌های آنان مبنی بر استعفاى گماشته ایرانی موسوم به فرماندار و شهردار خائن اين شهر و همچنين انحلال شوراى خائنین شهر به دلیل عمل نکردن به وعده ها و عدم اهتمام و بى كفايتى آنها در اداره امور شهر خفاجيه اشغالی است.

از جمله بازداشت شدگان؛ عباس حيدري فرزند چاسب 32 ساله و توفيق سياحي فرزند نبى، 30 ساله و جعفر سياحى، 35 ساله، هستند که بهمراه دیگر دوستانشان توسط نيروهاى تروریست امنيتى اشغالگر ایرانی روز جمعه 23 مهرماه بازداشت شدند.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply