تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / سالانه ۷۰۰ هزار نفر از جغرافیای سیاسی موسوم به ایران مهاجرت می کنند

سالانه ۷۰۰ هزار نفر از جغرافیای سیاسی موسوم به ایران مهاجرت می کنند

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین که موارد فسادزا در نظام اشغالگر ایران را توضیح میداد، از آمار دقیق مهاجرت از جغرافیای سیاسی موسوم به ایران گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران (جغرافیای سیاسی موسوم به ایران)سالانه ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت مهاجرت می‌کنند و اگر نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد را ۱.۱ درصد در نظر بگیریم، حداکثر جمعیت واقعی و ساکن در ایران (جغرافیای سیاسی موسوم به ایران)نباید بیشتر از ۷۰ میلیون نفر باشد اما در این شرایط شاهد هستیم که ۷۴ میلیون نفر در ایران(جغرافیای سیاسی موسوم به ایران)یارانه دریافت می‌کنند که در اصل به معنای یک فساد گسترده‌ است. وی در ادامه دو نرخی بودن بنزین را در کنار یارانه ها از عوامل فسادزا نامید.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
20/10/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This