الاحوازويديوها

انفجار لوله گاز منطقه ۵ مارون در نزدیکی روستای <<رمیص>> جاده احواز پایتخت به شهر رامز احواز اشغالی

ساعتی پیش انفجار لوله گاز در منطقه مارون ۵ در نزدیکی روستای <<رمیص>> جاده احواز پایتخت به شهر رامز احواز اشغالی منفجر شده و این خطری است که سایر لوله های گاز را تهدید میکند.وهرلحظه خطر انفجار دیگر لوله ها وجود دارد در واقع روستاهای اطراف <<رمیص>>و <<چارات>> روی بمب ساعتی قرار دارند.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
22/10/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا