Home / گزارش ها / الاحواز / سهم ملت احواز اشغالی از فروش نفت؛ پساب نفتی و استنشاق گاز سمی

سهم ملت احواز اشغالی از فروش نفت؛ پساب نفتی و استنشاق گاز سمی

مدیرکل حفاظت محیط زیست رژیم اشغالگر ایران در احواز اشغالی گفته: “روزانه هزاران مترمکعب گاز اسیدی همراه با نفت در خ و ز س ت ا ن جعلی ( احواز اشغالی سوزانده می‌شود که خطرات زیادی را برای سلامت مردم ایجاد کرده است. مشکلات زیست محیطی با نفت، تنها در بحث جمع آوری فلرهای نفتی خلاصه نمی شود. از دیگر مشکلات زیست محیطی که شرکت نفت ایجاد میکند پساب های نفت، و سایر آلاینده ها است که باید برای این مشکلات فکری شود.”

در بخش دیگری از صحبت‌ها گفته شده است “در ا -ه- و -ا- ز جعلی( احواز پایتخت) شرکت نفت، رفتار مناسبی در قبال سلامتی مردم ندارد و اقدام موثری برای رفع آلودگی‌های ناشی از فلرهای نفتی انجام نمی‌دهد. قرار بود شرکت نفت ۲۰۰ هزار هکتار فضای سبز را در مناطقی از خ و ز س ت ا ن جعلی احواز اشغالی که فعالیت نفتی دارد ایجاد کند اما هیچ اقدامی انجام نداده است. یکی از عوامل وجود گرد و غبار در خ و ز س ت ا ن جعلی( احواز اشغالی)آلودگی های نفتی است که می توان با ایجاد فضای سبز در کاهش آن کمک کرد.”

به اعتراف مسئولان ( مسئولان رژیم اشغالگر ایران) در خ و ز س ت ا ن جعلی (احواز اشغالی)، ۸۰ درصد از درآمد ایران (ایران جعلی) به واسطه استخراج و فروش منابع خ و ز س ت ا ن جعلی (احواز اشغالی) حاصل می‌شود اما سهم مردم خ و ز س ت ا ن جعلی ( ملت احواز اشغالی) از بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش اعتبارات اقلیمها ۸.۵ درصد و در بخش اعتبارات ملی( غیر ملی) ۹.۵ درصد است؛ مبلغی که به واسطه مشکلات مالی دولت رژیم اشغالگر ایران و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان تخصیص کامل آن همچون سال های گذشته وجود ندارد. البته مردم خ و ز س ت ا ن جعلی (ملت احواز اشغالی) سهم خود از آلودگی‌ صنعتی و نفتی، غارت منابع طبیعی همچون آب و مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی چون محرومیت، بیکاری، عدم بهرمندی از زیرساخت مستحکم شهری چون فاضلاب و مسکن استاندارد را تمام و کمال دریافت می‌کنند.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
29/10/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply