تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / افزایش پدیده زباله‌گردی دربین مردم بی بضاعت احواز اشغالی

افزایش پدیده زباله‌گردی دربین مردم بی بضاعت احواز اشغالی

بر اساس گزارش دریافتی از، یک هموطن عرب احواز اشغالی در سراهی محمره احواز پایتخت با انتشار ویدئویی از یک بانو، می‌گوید: در این وقت از شب این مادر با جستجو در میان زباله‌ها در پی یافتن مواد بازیافتی برای فروش است.

سیاست خصمانه عرب ستیزی نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران با ملت عرب احواز اشغالی باعث افزایش بحران اقتصادی و گسترش فقر و تنگدستی در میان ملت عرب احواز اشغالی شده است، آمار پدیده شوم زباله‌گردی در احواز اشغالی برای جستجوی غذا ومواد بازیافتی،روز به روز در حال افزایش است.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
03/11/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

 

About Admin

Leave a Reply