الاحوازبیانه هاجبهه

پیام جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت یازده نوفمبر؛ نود و چهارمين سالگرد اشغال نظامی بلوچستان

فرزندان دلیر ملت بلوچ
در چنین روزهای از سال 1928 رژیم اشغالگر ایران با تجاوز مسلحانه به سرزمین ملت بلوچ دولت ملی وقت ان را ساقط و با زیر پا گذاشتن ساده ترین حقوق ملی و انسانی و کلیه معاهدات و قوانین بین المللی وقت جنایت اشغال سرزمین بلوچستان را مرتکب شده ؛ سرزمین بلوچستان را بدون مراجعه به خواست ملت بلوچ به دولت وقت ایران ملحق نمود.

همرزمان و همسنگران
اشغالگران ایرانی طی دهها سال با استفاده از کلیه شیوهای ضد انسانی از جمله ؛ منع فعالیت هرگونه سازمان ملی بلوچ وشکنجه و اعدامهای وسیع مبارزین بلوچ وبا منع تدریس زبان مادری و سرقت تمامی ثروتهای ملی و به فقر کشاندن ملت بلوچ سعی در نابودی هویت ؛ فرهنگ و تاریخ ملت بلوچ را داشته و برای تحقق این هدف تمامی قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیرپا گذاشته و همینک با طرحهای استعماری سعی در تقسیم مجدد بلوچستان و جلب صدها هزار بیگانه از شهرهای فارس نشین وحتی فرزندان دیگر ملل تحت اشغال ایران را به منظور تغییر بافت جمعیتی بلوچستان را در دستور کار خویش قرار داده است .

همسنگران
یقینا کلیه جنایتهای دولت اشغالگر ایران و سیاستهای ضد انسانی ان نه تنها تاکنون نتوانسته مبارزات رهايی بخش ملت بلوچستان را به تسلیم بکشاند بلکه این مبارزات روز به روز در تمامی صحنه ها قوی تر شده ملت بلوچستان را متحدتر کرده و قضیه مشروع ملت بلوچستان اشغال شده با همت فرزندان مبارز ان در تمامی محافل اقلیمی و بین المللی بعنوان یک قضیه مشروع و انسانی تبدیل شده است ؛ که یقینا با اتحاد مبارزات ملت بلوچستان با دیگر ملل تحت اشغال قویتر و قویتر میشود.

فرزندان دلیر ملت بلوچستان
جبهه دمکراتیک مردمی احواز مواضع خود را بمناسبت سالگرد اشغال بلوچستان توسط انچه دولت ایران میخوانند چنین اعلام میکند

١- جبهه دمکراتیک مردمی احواز اشغال نظامی دولت بلوچستان در سال 1928 توسط انچه باصطلاح دولت ایران مینامند محکوم میکند و خواهان خروج فوری و غیر مشروط کلیه نیروهای اشغالگران ایرانی از سرزمین بلوچستان را دارد.

٢- جبهه دمکراتیک کلیه جنایتهای پیشین و کنونی رژیمهای پادشاهی و جمهوری اسلامی در بلوچستان را محکوم میکند.

٣- جبهه تقسیم سرزمینهای بلوچستان به استانهای مختلف و الحاق این سرزمین به استانهای دیگر ویا ایجاد استانهای جدید به منظور تفکیک سرزمین تاریخی بلوچستان را محکوم کرده و ان را غیر قانونی اعلام میکند .

٤- جبهه دمکراتیک مردمی احواز مبارزات ملت برادر همرزم و همسایه بلوچستان برای ازادی و استقلال و تاسیس دولت ملی بلوچستان را مبارزات ملت عرب احواز برای رهايی و ازادی و تاسیس دولت مستقل عربی احواز میداند و همیشه و تا ازادی و استقلال ملت بلوچ در کنار ان و در یک سنگر علیه اشغالگران مبارزه خواهد کرد .

جاوید و سرافراز باد ملت بلوچستان ومبارزات ازادیبخش ان

پاینده و محکم باد مبارزات رهايى بخش

ملل تحت اشغال ایران

عاشت بلوچستان حره و بلوشیه

عاشت الاحواز حره و عربیه

جبهه دمکراتیک مردمی احواز

11/11/2021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا