نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تهدیدهای پوشالی سپاه تروریستی رژيم اشغالگر ایران برای کشورهای حاضر در مذاکرات برجام

طائب: اگر در مذاکرات حق ما را با صحبت ندهند، آن را با قدرت می‌گیریم.
رئیس شورای‌ قرارگاه راهبردی عمار: مذاکره کنندگان باید به طرفین مذاکرات گوشزد کنند که اگر در مذاکره حق ما را ندهند ما این قدرت را داریم که با زبان زور حق مان را بگیریم و در آن صورت برای آنها خیلی گران تمام می‌شود.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
15/11/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل