تازه ترین خبرها
Home / دیدگاه‌ها / برخوردهاى سليقه اى و دوگانه نظام حاكم ايران در مقابل ملت هاى تحت اشغال

برخوردهاى سليقه اى و دوگانه نظام حاكم ايران در مقابل ملت هاى تحت اشغال

 

نظام هاى حاكم بر جغرافياى ايران از حدود صد سال پيش يعنى از زمان اشغال احواز تاكنون ظلم و ستم هاى زيادى را نسبت به ملت عرب احواز روا داشته اند. به طورى كه به احوازى ها حق هيچ گونه اعتراض و  يا دادخواهى براى احقاق حقوق خود داده نشده است و كوچكترين اعتراض و يا مقاومت ملت عرب احواز نسبت به سياست هاى ضد انسانى نظام حاكم، با خشن ترين رويه ى نظام پاسخ داده مى شد.

 نظام حاكم كنونى براى پيشبرد سياست هاى خود در احواز با گماردن بيسوادترين و ضعيف ترين گزينه هاى خود در صدر سمت هاى كليدى و  ادارات و سازمان هاى تصميم گيرنده و موثر در سرنوشت احوازى ها، خطرناك ترين و بى رحمانه ترين سياست را اجرايى نمودند و سهمگين ترين ضربه هاى خود را متوجه زيرساخت هاى اساسى احواز نمودند و بنيه هاى مادر در احواز را به سوى نابودى كشاندند و زندگى عادى را براى مردم احواز بسيار سخت و طاقت فرسا نمودند و تا همين لحظه مردم از نتايج زيانبار سياست هاى خصمانه نظام حاكم ايران، در امان نيستند. ملت مبارز عرب احواز همچنان با مقاومت و آگاهى سازى نسبت به سياست هاى نظام فاشيستى، در برابر نظام و سياست هاى ضد بشرى و افراد سودجوى نظام ايستادگى و مقاومت مى نمايند و هرگز تسليم نظام و نوچه هاى آن نخواهند شد.

تاريخ مقاومت احوازى ها در برابر ديكتاتورها و اشغالگران مملو از رشادت ها و مبارزات افتخارآميز مى باشد.

نزديكترين بازه ى زمانى مقاومت احوازى ها در مقابل سياست هاى فلج كننده ى نظام آخوندى به چند ماه پيش در احواز برمى گردد كه به همت فعالين سياسى احوازى، انعكاسى منطقه اى و جهانى پيدا كرد و آن هم مقاومت يكصدا و سرتاسرى احوازى ها در مقابل نظام بود كه با اينكه مسؤلان نظام حاكم در احواز مجوز برگزارى تظاهرات مسالمت آميز را خود صادر كرده بودند اما پس از وسعت  پيداكردن مطالبه گرى احوازى ها و همسنگر شدن و يكصدايى آنها، باعث ترس بيش از حد نظام و مسولان و گماشته هاى وارداتى در احواز شد كه در انتها نظام و نوچه هايش تصميم گرفتند تا با اعزام نيروهاى سركوبگر از همهى نقاط جغرافياى ايران به احواز، به اين تظاهرات مسالمت آميز پايان دهند چون نام احواز و مردم عرب آن در صدر اخبار منطقه و جهان قرار گرفته بود و فعالان احوازى در داخل و خارج از احواز توانستند با اتحاد خود و همصدايى سيستماتيك، صداى رساى اعتراضات مسالمت آميز ملت احوازى را به گوش همه جهانيان برسانند و رسالت حقيقى و انسانى خود را ادا نمايند.

سياست دوگانه نظام در برخورد با ملت هاى تحت سلطه اش كاملا متفاوت است. با ملتى همانند ملت عرب احواز كه جوياى دادخواهى و حق خواهى خويشند و خواهان رعايت و به رسميت شناختن حقوق اوليه خود از طرف نظام هستند و براى اين مساله با اخذ مجوز از سوى مسولان خود نظام، دست به تظاهرات مسالمت آميز مى زنند برخوردى وحشيانه مى شود. همه ى جهانيان ديدند كه نظام با مردم درد كشيده احوازى با خشونت برخورد مى نمايد و به جاى رسيدگى و حل مشكلاتشان پاسخ آنان را با گلوله و شليك توپ و تانك مى دهد.

در برخورد نظام اشغالگر با ملت هاى مركز نشين و فارس نشين تفاوت بسيار آشكار است و افراد نظام خودشان مردم مركز نشين و فارس نشينان را به تظاهرات و احقاق حقوقشان تشويق مى نمايند و با تمام قدرت از حركت مردمى مردم اصفهان و يزد و كرمان و سمنان و تهران و …. حمايت مى نمايند و اتلاف حقوق بقيه ملت ها و بخصوص ملت عرب احوازى را حق خود مى دانند و از هر گونه ظلم و اجحاف در حق احوازى ها فروگذار نيستند.

اين تناقض گونه بودن رفتارها، نشان از يك سياست خفته اى دارد و آن مهيا نمودن امكانات جهت پيشرفت و شكوفايى سرزمين هاى مركز نشين و فارس نشين است حتى به بهاى نابودى ديگر ملت ها و سرزمين هاى ديگر ملت ها.

ديدگاه كور و ناقص نظام نسبت به ملت هاى تحت اشغال و بخصوص ملت عرب احواز، منجر به نابودى و از بين رفتن نظام اشغالگر فاشيست حاكم خواهد شد و مردم احواز پرچمدار مقاومت و ايستادگى در مقابل بى رحم ترين نظام هاى حاكم موجود خواهد شد و نظام و مريدان آن، در برابر مقاومت مردم تسليم خواهند شد و تاوان سختى را خواهند پرداخت.

 

و بر تك تك ما احوازى ها تكليف است تا با روشنگرى و آگاهى نسبت به سياست هاى نظام حاكم، تا آزادى سرزمين احواز مقاومت و مبارزه نماييم.

 

سيدعلى طباطبايى

About Admin

Leave a Reply