نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

بازی رسانه ای جدید سپاه تروریستی رژيم اشغالگر ایران برای گمراه کردن افکار عمومی

سپاه تروریستی رژيم اشغالگر ایران در یک بازی رسانه ای برای منحرف کردن افکار عمومی در داخل وخارج سردار تروریست سپاه رژيم اشغالگر ایران حسن ایرلو را به جای << عبدالرضا شهلایی>> معرفی کنند اما واقعیت این است که این دو نفر کاملا متفاوت هستند و حسن ایرلو از ابتدا برای پوشش دادن جان <<عبدالرضا شهلایی>> وارد یمن شد یعنی طعمه ای رسانه ای شد که <<عبدالرضا شهلایی>> در پس آن و در امنیت به اقدامات تروریستی خود بپردازد
سردار <<عبدالرضا شهدایی>> تروریست سپاه رژيم اشغالگر ایران هنوز زنده است و در یمن حضور دارد


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
22/12/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل