الاحوازبیانه هاجبههحقوق بشرگزارش ها

پادشاهی ميسان (5) پادشاهی عربی سرزمین ميسان…

پادشاهی ميسان (5) پادشاهی عربی سرزمین ميسان…

پادشاهان سلسله ميسان، پادشاه دوم: ابوداکس (ابوقیس، (یا) عبد قیس

این پادشاه حکم سلطنت را از پدر خود هیسباوسینس در سال 109 ق. م دریافت کرد. اسناد موجود نشان می‌دهند که او پسر هیسباوسینس میباشد، بعبارتی وی تصویر خود را روی سکه های رایج آنزمان همانند شکل و شمایل پدر خویش ضرب می‌کرد. این پادشاه، با امور مربوط به دریا و نیروی دریایی شناخته می‌شود. که توانست یک نیروی دریایی جنگاوری را ایجاد کند که توانسته بود از تجارت دریایی در خلیج عربی محافظت نماید. وی اقدام به ضرب سکه های برنزی نمود که تصویر وی را در مقابل یک کشتی مجهز به منجنیق( یک نوع پرتابهٔ اولیه) برای حفاظت از ناوگان تجاری نشان می‌دهد. (واثق اسماعیل الصالح، تحلیل و بررسی مجسمهٔ برنزی هرکول، مجله سومر جلد 43، بغداد، بخش آثار تاریخی و فرهنگی، 1984،ص9).
در دوران سلطنت وی ميسان به مرکز اصلی تجارت تبدیل می‌شود… بخصوص در تجارت با هند و شرق دور(چین). بدین ترتیب دور از انتظار نیست که هیسباوسینس و ابوداکس وارثان این نیروی دریایی(تجاری و نظامی) باشند، و بوضوح ملاحظه می‌شود که روابط نزدیک و حسنه ای میان دو کشور در آنزمان وجود داشته است.
در این زمان(پادشاهی ابوداکس) پادشاهی ميسان پذیرای چندین هیئت تجاری چینی بود. این هیئت را امپراطور چین (هوو ho) به رهبری و ریاست ژنرال (پاچو، pachoo) بسوی سوریه و سپس بعد از مدتی به سوی امپراتوری ميسان ارسال میکند. امپراطور چین مملکت ميسان را بعنوان یک مرکز مهم تجاری و یا شاید هم بعلت مدیریت و سازماندهی موفق آن در تنظیم امور بین دو کشور در آن سرزمین‌ها، می‌شناخت. علت دیگر ممکن است بخاطر قرارگرفتن کشور ميسان میان دو امپراطوری چین در شرق و امپراطوری روم در غرب باشد، که به اهمیت آن می‌افزود.
کشف یک شیء تقریبا عجیب باستانی در این منطقه که بر روی آن نمادهایی رمزآلود با حروف چینی حک شده است مطلب فوق الذکر را تایید میکند.
این موضوع بیانگر رونق تجارت دریایی (و البته زمینی) در این منطقه استراتژیک است که از راه آن کاروان‌های تجاری (جادهٔ ابریشم) عبور می‌کردند.
بر اساس یافته های دکتر منذر عبدالکريم البکر، نام این پادشاه به (ابو قیس یا عبد قیس) ترجمه شده، قیس اساسا نامی شرقی میباشد، با توجه به متون آشوری در خلال حملات آنان بر ضد عربها، وی می‌گوید که نام آن پادشاه بر روی مسکوکات رایج آنزمان حک شده بود (طایی، سیف جلال الدین، اسرار شجره نامه ميسان، انتشارات فرهنگی آشور بنیبال، ص44).
تجارت دریایی از دوران پادشاهان ميسان تا قرن اخیر در خلیج عربی و شط العرب همچنان ادامه دارد،. این سرزمین بصورت یکی از مهمترین مناطق تجارت دریایی در جهان باقی مانده است. شهر خاراکس (المحمره کنونی) یکی از مهم‌ترین شهرهای تجاری و یکی از عمده ترین پایتخت‌های پادشاهی ميسان بود. اضافه بر آن تجارت دریایی در این شهر تا اواسط قرن بیستم ادامه داشت اما بعد از آن بدلایل سیاسی توسط رژیم پهلوی متوقف شد.
باستان‌شناس و نویسنده: دکتر حسین فرج الله الکعبی

بخش فارسی مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز..

مترجم:فؤاد فرج پور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا