نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

دانشگاه فرایبورگ همکاری خود را با دانشگاه اصفهان فلات مرکزی جغرافیای جعلی موسوم به ایران به خاطر یهودی‌ستیزی قطع می‌کند

جروزالم پست در گزارشی منتشر کرد نوشت دانشگاه فرایبورگ از سال ۲۰۱۹ تبادل دانشجو با دانشگاه اصفهان را قطع کرده است. این روزنامه در توضیح علت قطع این همکاری به اخبار و گزارش‌هایی در وب‌سایت دانشگاه اصفهان در مورد برگزاری <<روز قدس>> و شعار <<نابودی اسرائیل>> اشاره کرده است.

باستین استراوخ، سخنگوی دانشگاه فرایبورگ در پاسخ به این روزنامه درباره علت این تصمیم به رواج مجدد یهودی‌ستیزی در وب‌سایت دانشگاه اصفهان اشاره کرده و گفته است: <<دانشگاه فرایبورگ تمامی اشکال یهودی‌ستیزی را به‌شدت محکوم می‌کند و در سال ۲۰۱۶ نیز صراحتا از دانشگاه اصفهان انتقاد کرد و از مدیریت آن خواست که از گرایشات یهودی ستیزانه فاصله بگیرد که متعاقبا این دانشگاه انجام داد.>>


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
24/12/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل