الاحوازجغرافياي ايران جعليملل تحت ستم

مراد راهداری:حدود ۲۰ میلیون نفر بیکار داریم!

مراد راهداری، استاد اقتصاد گفته دو پدیده فقر را در ایران (ایران جعلی) سال به سال بیشتر می کند.

زمانی ما سی درصد زیر خط فقر داشتیم، ولی امروز حداقل هفتاد درصد زیر خط فقر داریم.

اولین معضل مؤثر، بیکاری است.
اگر آمار واقعی بیکاری را در نظر بگیریم چیزی در حدود ۲۰ میلیون نفر بیکار داریم، نه ۳ میلیون نفر. طبق تعریف، هر کسی در هفته یک ساعت کار کند از آمار بیکاری خارج می شود.
چطور یک فرد در هفته یک ساعت کار می کند وفقیر نیست.
زندگی با چهار پنج ساعت کار در ماه نمی چرخد!
زندگی حتی با چهار پنج روز کار در ماه هم نمی چرخد.
از طرفی هر کسی وام خود اشتغالی بگیرد، شاغل فرض می کنند، درحالیکه ممکن است فرد یا خانواده اش چند مشکل داشته باشد و وامی گرفته تا یکی از مشکلاتش را حل کند.


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
27/12/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا