نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

نظام اشغالگر ایران منزوی تر از قبل!

امارات متحده عربی از ترکیه خواست که در مسیر انتقال کالا از امارات به ترکیه و بالعکس، عراق را جایگزین ایران ( جغرافیایی جعلی موسوم به ایران) کنند.

امير احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحوازی
03/01/2022

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل