جغرافياي ايران جعليملل تحت ستم

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات قزوین اشغالی

امروز یکشنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۰، تصاویری از تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات قزوین اشغالی در خیابان شریعتی تهران و در مقابل یکی از ساختمانهای مرکزی مخابرات ایران اشغالگر

براساس آئین نامه استخدامی سال ۱۳۸۹، شرکت مخابرات ایران اشغالگر، این شرکت موظف است کلیه حقوق و خواسته های بازنشستگان مخابرات را تضمین کند.

این شهروندان، در تشریح وضعیت صنفی خود به پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگی آنها علیرغم گذشت ۱۰ سال از زمان بازنشستگی خود معترض هستند.
بازنشستگان مخابرات همچنین خواستار طرح همسان سازی حقوق بازنشستگی خود با شاغلین و همچنین افزایش میزان دسترسی آنها به خدمات بیمه تکمیلی، درمانی و سایر خدمات رفاهی اجتماعی در دوران بازنشستگی است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز
Http://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا