تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / و این بار کارگران حمیدیه برپا می خیزند علیه اشغالگران

و این بار کارگران حمیدیه برپا می خیزند علیه اشغالگران

و این بار کارگران حمیدیه برپا می خیزند علیه اشغالگران

ادامه اعتصابات و اعتراضات سراسری در بیشتر شهرهای احواز ادامه دارد و سکوت تمام از جنایت های اشغالگران ایرانی.

کارگران شهرداری حمیدیه در اعتراض به عدم دریافت 7 ماه حقوق در میدان مرکزی این شهر تجمع کردند.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
علی بوعذار

About Ali

Leave a Reply