ب: ملل تحت ستمبیانه ها

اطلاعیه سیاسی جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

رژیم اشغالگر ایران مسئول کلیه اعمال تروریستی منطقه است.
مطالعه کارنامه سیاه چهار ده رژیم اشغالگرایران چیزی جزکشتار و اعدام و زندان مبارزان راه رهائی ملل تحت اشغال و ازادیخواهان فارس درجغرافیای سیاسی موسوم به ایران نیست .
عقب گرایی و جنگ هشت ساله با کشورهمسایه عراق و سپس تربیت و تاسیس وکمک به گروهای تروریستی مذهبی افراطی بنامهای مختلف شیعی چون حزب الله لبنان و ملیشهای مختلف عراق و حماس و جهاد اسلامی فلسطین و حوثیهای یمن و فاطمیها و زینبیون درپاکستان و افغانستان و تربیت و ارسال گروههای تروریستی تحت نامه اسلام شیعیی به جمهوری آذربایجان وهمچنین تربیت وحمایت مالی و کمک نظامی مستقیم به جریانهای افراطی تروریستی القاعده و داعش در کشورهای منطقه و جهان به منظور نا امن کردن کشورهای منطقه و پیشبرد اهداف توسعه طلبانه خود بوده و هست.
همچنین با جلوگیری از پیشرفت اقتصادی ؛ علمی ؛ فرهنگی و سیاسی این کشورها ازطریق جنگهای داخلی ویا اعمال خرابکارانه جهت تدوام سرکوب حقوق بشر واشغالگری و توسعه طلبی استفاده کرده و میکند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ضمن محکوم کردن هجوم تروریستی حوثیها به کشورامارات عربی متحد و همچنین حملات اخیر سازمان تروریستی داعش در عراق و سوریه ؛ رژیم اشغالگر ایران را مسئول اول این اعمال تروریستی میداند واز همه کشورهای منطقه وجهان میخواهد که برای جلوگیری از گسترش تروریسیم و افراط گرائی به نامها و شیوهای مختلف با سیاستهای دولت اشغالگر ایران در منطقه و جهان برخورد جدی کرده ازمبارزات ملل تحت اشغال ایران برای رهائی و آزادی حمایت نموده تا از طریق سرنگونی رژیم ایران و رسیدن ملل به حق تعیین سرنوشت خویش و تاسیس دولتهای مستقل ملل از شر توسعه طلبی های ایران برای همیشه رها شده و مجددا شاهد برقراری امنیت و صلح و ارامش در منطقه و پیشرفت اقتصادی و جامعه مدنی مبتنی بر اصول اعلامیه جهانی باشیم . در غیر این صورت شاهدگسترده تر شدن اعمال تروریستی ایران ومتحدان تروریست ان در منطقه و جهان خواهیم بود.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
٢٢/١-٢٠٢٢

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا