تازه ترین خبرها
Home / بیانه ها / ب: ملل تحت ستم / سی ودومین سالگرد تاسیس جبهه دمکراتیک مردمی احواز مبارک باد

سی ودومین سالگرد تاسیس جبهه دمکراتیک مردمی احواز مبارک باد

جغرافیای جعلی سیاسی “ایران ” با اشغال سرزمین ملل غیرفارس بنا نهاده شده واین ملل با زور سرنیزه در اسارت “ایران”نگه داشته شده اند.اشغالگران فارس با انواع فشارهای سیاسی و فرهنگی برای نابودی این ملل و ایران سازی و فارس سازی استفاده کرده و میکند.ملت عرب احواز به مانند دیگر ملل غیر فارس از قربانیان این اشغالگری بوده و علارغم تمام ستم و سرکوب ملت عرب احواز برای رهای از اشغال ایران بمبارزات خوو ادامه و احزاب وسازمانهای مللی خود را تشکیل داده اند .

جبهه دمکراتیک مردمی احواز یکی از باسابقه ترین و پر نفوذترین این تشکلهاست که از بدو تاسیس در ۳۲ سال گذشته با تمام توان برای رهای ملت عرب احواز از اشغال ایران مبارزه کرده و میکند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” سالروز تشکیل جبهه دمکراتیک مردمی احواز را به ملت غیور عرب احواز ،کادر رهبری واعضاء جبهه تبریک گفته و دست همرزمان خود در جبهه دمکراتیک مردمی احواز را به گرمی فشرده پیروزی بیشتر آرزو می کند . باشد که با رهبری جبهه دمکراتیک مردمی الحواز شاهد رهای ملت همرزم عرب احواز از اشغال ایران باشیم.
هرچه گسترده تر باد اتحاد ملل غیرفارس بر علیه رژیم اشغالگر ایران


جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران”

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

About Admin

Leave a Reply