الاحوازب: ملل تحت ستمجبههحقوق بشردیدگاه‌هاملل تحت ستمکمیسیون زنانگزارش ها

الاحواز و نقش زنان در این کشور

الاحواز و نقش زنان در این کشور

هنگامی که صحبت در مورد زنان به میان می آید، به همه ابعاد محرومیت و سرکوب این قشر در حوزهای اجتماعی، اقتصادی، قانونی، و همه جریانهایی که به حقوق انسان ختم میشوند توجه کرد. این قضایا به دلیل جنایات رژیم که علیه مردم عرب الاحواز خصوصا قشر زن را شامل میشود.
نظام ایرانی با شرایط بسیار خشن و سخت با آنها مقابله می کند و از آموزش محروم می سازد. همانطور که ملت دربند احواز؛از تحصیل به زبان عربی که زبان مادری آنهاست بازمیدارد؛ زنان احوازی حق ندارند”در خیلی از مجالهای زندگی وارد شوند یارو یاور خانواده خود باشند. در حال حاضر خیلی از زنان عرب” دوران محکومیت خودرادرزندان های رژیم اشغالگر سپری می کنند. از جمله خانم فهیمه بدوی، که پس از تحمل سالها اسارت و شکنجه های روحی و جسمی آزاد شد. در ماههای اخیر وزارت اطلاعات دروغین ایرانی چندین فعال فرهنگی زن را بازداشت کرد و به مکانهای نامعلوم فرستاد. خانم قیصه عفراوی، زودیه عفراوی، مریم زبیدی، صهباء عبیات، لمیاء حمادی ،مائده شهید عموری که زیر سن قانونی بازداشت و زندانی شد و همین طور خانم آمنه حطاب ساری را به خاطر فعالیت سیاسی برادرش علیه نظام که در کشور اتریش پناهنده میباشد. به همراه پدر و سه برادر دیگر زندانی کردند و اینگونه زن احوازی خود را در ساده ترین حقوق و جزئیات زندگی محروم می بیند و به هر کجا که نگاه میکند خط های قرمزی که حکومت مجوس برای دور کردن آواز زندگی معمولی” می یابد.
اما زنان شیردل عرب احوازی دوشادوش مردان به مبارزه برای آزادسازی وطن تحت استعمار اشغالگر آخوندی این
راه را ادامه می دهند وهمواره فرزندانشان را در راه بالا بردن پرچم الاحواز تربیت میکنند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
کریم احمدی نسب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا