الاحوازملل تحت ستمگزارش ها

گزارش مختصر نشست سالانه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران”

روز جمعه ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ جلسه سالانه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” به رهبری رفیق عبدالله بلوچ و با شرکت شورای رهبری جبهه برگزار شد.

نشست با گزارش فعالیتهای جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در سال اخیراز طرف دبیر کل جبهه جناب عبدالله بلوچ آغاز شد و با تحلیل مبارزات ملل و میزان تاثیر گذاری جبهه در هماهنگی اعتراضات ملل غیر فارس تحت اشغال ایران بر علیه رژیم ایران ادامه یافت.بعد از گزارشات جناب عبدالله بلوچ پست دبیر کلی جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” را طبق نظام نامه داخلي جبهه ملل به شورى رهبري سپردند تا رئيس جديدي تعيين شود.
تک تک اعضای شورای رهبری از فعالیتهای مستمر جناب عبدالله بلوچ در مدت رهبری جبهه قدردانی کرده به مباحصات ادامه دادند.
در دور بعدی مذاکرات نمایندگان ملل گزارشاتی از مبارزات ملت منسوب ارائه داده و به تحلیل اوضاع منطقه و جهان خصوصا به مذاکرات هسته ای “ایران” پرداختند. اعضای شورای رهبری جبهه هر گونه تواق بین ” ایران” و قدرتهای جهانی و رفع تحریمها را به ضرر ملل غیر فارس تحت ااشغال ایران دانسته و مقرر شد که در حد توان ازمجامع بین المللی بخواهند تا فریب تعهد های دروغین “ایران ” را نخورده و مانع اتمی شدن آن شوند . چرا که در غیر این صورت جهان با یک تروریست اتمی روبرو خواهد شد که عواقب بسی فاجعه بار در بر خواهد داشت.
. همچنین تجاوز روسیه به اکراین و تاثرات آن در منطقه و جهان بحث وتحلیل گردید که در صورت رویارویی های بیشتر باید که ملل غیر فارس تحت اشغال ایران هشیار بوده و از شرایط پیش آمده استفاده موثر بکنند.

در بخش پایانی نشست جناب ابوشریف احوازی دبير كل جبهه دمکراتیک مردمی احواز با اکثریت آرا به دبیر کلی جبهه ملل انتخاب شدند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با تشکر مجدد از رفیق عبدالله بلوچ جهت رهبری جبهه به نحو احسن در این ایام پاندمی و سخت ، دبیر کل جدید جناب ابوشریف احوازی را تبریک گفته و آرزوی موفقیت می کند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

۲۵ فوریه ۲۰۲۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا