نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

قشر کارگر بدون حقوق احواز

قشر کارگر بدون حقوق احواز

اخراج کارگران از شرکت‌ها و صنایع در احواز (اشغال شده) همچنان ادامه دارد. این شیوه چیزی جز استمرار بی عدالتی و ظلم در حق کارگران محروم به بهانه مشکلات اقتصادی نیست. چه‌کسی در پشت پرده این فروپاشی اقتصادی قرار گرفته است؟
جز نظام فاشیستی شکست خورده ایران و فضاحت آن در مدیریت کشور، چه کسی می‌تواند مسئول باشد؟
آیا پشتیبانی مالی شبه نظامیان تروریست و توزیع بخش بزرگی از بودجه کشور در راستای تأمین مالی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و آتش افروزی در دیگر کشورها و شعله ور ساختن آتش فتنه در منطقه(خاورمیانه)، علت فروپاشی نظام اقتصادی نیست؟
چرا نظام اشغالگر ایران کارگران را بخاطر مطالبات دست رنجشان در اینجا و آنجا به پای میز محاکمهٔ(صحرایی) میکشاند؟ و آیا این نظام اشغالگر پوپولیستی فراموش کرده است که خود مسبب این فروپاشی اقتصادی است؟ و خود نیز عامل اصلی به زیر خط فقر رفتن زندگی تمامی اقشار مردم است؟
مادامی که ثروتها و منابع کشور در اختیار سپاه پاسداران تروریست ایران قرار گیرند تا بدینوسیله جهت پروژهای تروریستی حکومت اشغالگر صرف شوند و توزیع آن فقط برای کارمندان و مزدوران سپاه و دستگاه آدمکش ایران باشد، بله اقتصاد فرو خواهد پاشید.
مادامیکه نظام در جهت عکس سیر جهانی پیش برود، بله اقتصاد خواهد مرد.
مادامیکه ثروتها و منابع غنی احواز اشغال شده به سرقت روند و نظام فرعونی ملایان راه صحیح مصرف آنرا نمی‌فهمند، اقتصاد به گور خواهد رفت.. ( البته خط مشی این حکومت براساس فرمایش خر مقدس بزرگشان، خمینی لعنة الله و الملائکه علیه الی الأبد، اینست: اقتصاد مال خر است!!!!!)
چرا احوازیها اینهمه بزه کاری و ظلم بی پایان نظام را تحمل می‌کنند؟
نژاد پرستی نظام اشغالگر علیه عربهای احوازی فقط به این دلیل که آنها عرب هستند، قوم بزرگ عرب احواز را مجبور به پرداخت بهای گزاف هویت عربی خویش ساخت؛ هویتی که هر آنچه نظام اشغالگر پارسی بر ضد آن عمل می‌کند، هیچ چیزی از آن هویت کم نمی‌شود . (چون هویت با خون و گوشت آدمی عجین است و با او متولد می‌شود و با او می‌میرد)
90% ثروتی که ایران اشغالگر از الأحواز بدست می‌آورد حتی 1% آن هم به صاحبان اصلی این سرزمین نمی‌رسد. فقط به این دلیل که اینان عرب هستند.
93 سال ثروت‌های احواز به سرقت می‌رود، فقر و فلاکت در میان احوازیها رو به افزایش است، و این ستم بی سابقه در تاریخ بشر بدست نظام فاشیستی ایران در حال افزایش است تا آنجا که شهروند احوازی از تامین روزانه معاش خانواده خویش عاجز مانده و اکثریت این قشر شبها گرسنه سر بر بالین خواب می‌نهد.
اکنون بعد از اینهمه ظلم و بیداد( چپاول، قتل، زندان، غصب اراضی، تبعید عزیزان، سرقت نفت گاز و منابع طبیعی دیگر مثل شط دجیل الفرات(کارون) ووو) آیا وقت آن نرسیده که این قوم استقلال خود را بازیافته و دارای یک زندگی آبرومندانه در زیر سایه یک حکومت دموکراتیک مردمی احوازی باشد؟ حکومتی که می‌تواند تمامی وظایف خود را در قبال همه آحاد مردم احواز بطور مساوی عرضه داشته و عدالت گستر باشد.
حق مسلم احوازیها داشتن یک زندگی عزت مند و بهره مندی از آزادی بیانی است که نظام طاغوتی اشغالگر پارسی آنرا از ایشان سلب کرده است. تا زمان نیل به حقوق و استقلالمان هرگز ساکت نخواهیم نشست.
پاینده باد احواز سرزمین پدری مستقل ما در سایه آزادی.
ابو نضال الأحوازی
جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز… بخش فارسی
مترجم: فؤاد فرج پور

خروج از نسخه موبایل