الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاويديوها

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”
بمناسبت ٩٧ سالگرد اشغال احواز

قرات بيانيه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”
بمناسبت ٩٧ سالگرد اشغال احواز توسط رفيق جواد مزرعه در تظاهرات برلين بتاريخ 2022.04.23

اشغالگران فارس با همكاري دولت وقت انگليس و با توطئه از پيش برنامه ريزی شده شیخ خزعل كعبي أمير دولت الاحواز را در كشتي شيخ خزعل و در حالى که براي حل منازعات مرزى با وساطت دولت وقت انگليس مشغول مذاکره بود توسط هيأت ايرانى و انگليسى به اسارت گرفته ميشوند و سپس بادستور حمله نظامى و با قتل وکشتارملت عرب احواز دولت احواز را سرنگون و در ۲۰ آپریل ۱۹۲۵ احواز را به اشغال در آوردند.

اشغالگران فارس برای ممانعت از استقلال مجدد ملت عرب احواز زبان عربی را ممنوع کرده و با آسیمیلاسیون سیستماتیک عربها را از وطن خود تبعید ، و با اسکان دادن فارسها و دیگر ملل در احواز اشغالی تا جای که میتوانست تلاش کرد تا ترکیب ملی احواز را به هم زند تا شاید عربها را در وطن خود به اقلیت برساند.
اشغالگران فارس همزمان با گسیل انسانهای غیر بومی به احواز حتی اسم احواز را به خوزستان و استانهاي همجوار تغیر داد تا بدین ترتیب وجود دولت وملتی بنام احواز را از خاطره نسل جدید بکلی پاک کند.
علارغم تمام شیوه های سرکوب غیر انسانی مبارزه ملت عرب حواز برای کسب استقلال با فراز و نشیبهای با تشکلهای ملی ادامه داشته و ۱۵ آپریل ۲۰۰۵ قیام سراسری در احواز نشان داد که ملت عرب احواز همچنان پا برجا و مصرانه برای دفع اشغال ایران مبارزه میکند.
در سالهای اخیر مبارزات ملت عرب احواز رژیم اشغالگر فارس را زمینگیر کرد و رژیم برای حفظ خود دست به جنایات بی سابقه زد از آن جمله با زنده زنده سوزاندن ملت عرب احواز سعی می کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت چند صباحی به اشغالگری خود ادامه دهد.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”با تبریک سالگرد قیام ملت عرب احوازمواضع خود را بمناسبت ۹۷ مین سالگرد اشغال احواز به شرح زیر اعلام می کند. با امید آنکه این آخرین سال اشغال باشد .
۱. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” اشغال احواز توسط اشغالگران فارس را بشدت محکوم می کند و خواهان خروج بی قیدوشرط نیروهای اشغالگر ایران فارس از سرزمینهای احواز و دیگر ملل غیر فارس تحت اشغال ایران می باشد.
۲. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” تغیر جغرافیا و تحریف تاریخ احواز و دیگر ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را محکوم کرده و مرز بندهای قلابی رژیم اشغالگر ایران را برسمیت نمی شناسد.

۳. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” کوچهای اجباری و اسکانهای اجباری را روشی برای تغیر بافت ملی در احواز و دیگر سرزمینهای ملل غیر فارس تحت اشغال ایران دانسته و بشدت محکوم میکند.

۴. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را به اتحاد مبارزاتی برای دفع اشغال و تشکیل دولتهای مستقل دعوت میکند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” ۱۷ آپریل ۲۰۲۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا