نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

کارگران گروه ملی فولاد احواز دست از کار کشیدند

جمعی از کارگران گروه ملی فولاد احواز، امروز چهارم اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود، دست از کار کشیده و در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران خواهان افزایش حقوق و دستمزد، افزایش تولید و تغییر ساختار معیوب مدیریتی هستند.

پیشتر نیز کارگران گروه ملی فولاد احواز در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود، چندین بار در مقابل استانداری احواز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز

http://WWW.ADPF.ORG
http://t.me/adpf25

خروج از نسخه موبایل